Rofa

дүүргэгчийн бутлалтын утгыг тодорхойлох туршилт ppt