Rofa

колката 90 градусын эцсийн тээрэмийг хэрхэн дахин нунтаглах