Rofa

Үүнээс алтыг хэрхэн яаж олж авах вэ Удирдагчдыг нэгтгэж байна