Rofa

бетон нунтаглах үед багаж яагаад нунтаглахгүй байна вэ