Rofa

Бабве улсад алт худалдаж авах нь Австралийн өдөр тутмын тооцоололд инфляцийг хамгаалах болно