Rofa

лицензийн түлхүүр helix delta-t6 конвейерийн загвар