Rofa

өнгөрсөн үеийн нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмж