Rofa

шохойн чулуу олборлох байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ