Rofa

багана дахь гангийн хэмжээг хэрхэн тооцоолох