Rofa

колката тээрмийг өдөрт 1000 тонн хүртэл өргөжүүлэх зардал