Rofa

эргэдэг зууханд доломиттой хамт тээрмийн масштабыг хэрхэн нэмэх